FANDOM


Ein artikkel er ei informasjonskjelde.

Artiklar finst helst i antologiar, årbøker, konferanserapportar, aviser eller tidsskrift.

Tidsskriftartiklar dekker ofte eit smalt emne, og er grundig dokumentert. På slutten av artikkelen finner du ei liste over kjelder som forfattaren har nytta til å understøtte synspunkt i teksten.

Denne artikkelen er ei spire. Du kan vere FLINK og hjelpe til med å utvide han.
Sjå òg: Oversyn over spirer.