FANDOM


Bibliotekpedagogikk er ein noko uklar term for pedagogikk spesielt tilpassa bibliotek. Finst det ein eigen didaktikk for biblioteket som læringssenter? Truleg vil det vere meir fruktbart å fokusere på generell pedagogikk og ulike kunnskaps- og læringssyn.

Det vert gjeve utdanning i bibliotekpedagogikk ved Högskolan i Borås.

På verdsvevenEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki