FANDOM


Bibsys Mime er eit produkt som gjer det mogleg å søkje i fleire datakjelder samstundes. Mime er ei tilpassing av Sisis Elektra.

Databasar som er søkbare gjennom MimeEdit

Academic Search Elite (EBSCO) http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=ase

Academic Search Premier (EBSCO) http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=aph

ArticleFirst (OCLC) http://firstsearch.oclc.org/dbname=Article1st;FSIP

ATEKST http://atekst.mediearkivet.no/atekst/

Bibliotek.dk - Artikkelsøk http://bibliotek.dk/artikel.php

Bibliotekbasen (BIBSYS) http://ask.bibsys.no/ask/action/smpsearch

Bibliotekbasen - Tidsskrifter (BIBSYS)

Blackwell Synergy http://www.blackwell-synergy.com/search/simple

Clase and Periódica (OCLC) http://firstsearch.oclc.org/FSIP?dbname=ClasePeriodica&done=referer

Directory of open access journals (DOAJ) http://www.doaj.org/doaj?func=searchArticles

Electronic Books (OCLC) http://firstsearch.oclc.org/FSIP?dbname=Ebooks&done=referer

Electronic Collections Online (OCLC) http://firstsearch.oclc.org/FSIP?dbname=ECO&done=referer

EJS: Electronic Journal Service (EBSCO) http://ejournals.ebsco.com/

Encyclopaedia Britannica (open) http://search.eb.com/

ForskDok prosjekter (BIBSYS) http://ask.bibsys.no/ask/action/smpsearch?kilde=forskpro

ForskDok publikasjoner (BIBSYS) http://ask.bibsys.no/ask/action/smpsearch?kilde=forskpub

Idunn http://www.idunn.no/?marketplaceId=2000&languageId=1&siteNodeId=1312901

ISI Web of Science http://isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=WOS&Func=Frame

JSTOR http://www.jstor.org/search/

Nora http://www.ub.uio.no/nora/noaister/search.html

NORART http://www.nb.no/baser/norart/

PapersFirst (OCLC) http://www.ref.oclc.org:2000/dbname=PapersFirst;FSIP

ProceedingsFirst (OCLC) http://firstsearch.oclc.org/FSIP?dbname=Proceedings&done=referer

Proquest http://proquest.umi.com/login

Scirus (med bl.a. Science Direct) http://scirus.com/

Springerlink http://springerlink.metapress.com/

Wiley http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/home ??

WorldCat (OCLC) http://www.ref.oclc.org/dbname=WorldCat;FSIP

WorldCat Dissertation and Thesis(OCLC) http://firstsearch.oclc.org/FSIP?dbname=WorldCatDissertations&done=referer


Humanistiske fag AccessScience http://www.accessscience.com/index.aspx ??

Hamsun-bibliografi (BIBSYS)


Billedkunst, kunsthandverk, design

DAAI: Design and Applied Arts Index http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?db=daai-set-c ??

Grove Art Online http://www.groveart.com/index.html


Historie, arkeologi

ABC-CLIO Historical Abstracts http://serials.abc-clio.com/active/start?_appname=serials&initia%20ldb=HA ??


Idrett, lek, friluftsliv

SPORTDiscus (EBSCO) http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=sph ??

SPORTDiscus (OVID) http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&D=sfdb


Musikk, scenekunst

RILM Abstracts of Music Literature (EBSCO) http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=rih ??

RILM Abstracts of Music Literature (OCLC) http://newfirstsearch.oclc.org/dbname=MusicLiterature:done=referer:FSIP ??

Grove Music Online http://www.grovemusic.com/index.html


Religion

ATLA Religion (EBSCO) http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=reh


Språk, litteratur

Modern Language Association (EBSCO) http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=mzh

OCLC MLA (Er det noen som abonnerer på denne?)


Samfunnsfag Emerald Management Xtra

Military and Government Collection (EBSCO)

SocIndex (EBSCO) http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=snh

Source OECD

World Almanac (OCLC)


Bibliotek, arkiv, museum

Library, Information Science & Technology Abstracts (EBSCO) http://www.libraryresearch.com/


Pedagogikk

Eric (OCLC) http://firstsearch.oclc.org/dbname=ERIC;FSIP

Eric (EBSCO) http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=eric


Psykologi

PsycCRITIQUES (OCLC)

PsycInfo (OVID) http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&D=psyh

PsycInfo (EBSCO) http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=psyh

Psychology and Behavioral Science (EBSCO)

PsycArticles (EBSCO) http://search.epnet.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=pdh


Rettsvitenskap

Criminal Justice Abstracts


Sosiologi, sosialantropologi, samfunnsgeografi

Sociological Abstracts (OCLC)


Statsvitenskap, offentlig forvaltning

GPO Monthly Catalog (OCLC)

Jane's

Military and Government Collection (EBSCO)

International Security and Counter Terrorism Reference Center (EBSCO)


Økonomi, ledelse, næringsliv

Business Source Premier (EBSCO) http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=buh

Business Source Elite (EBSCO)

Business Source Complete (EBSCO) http://search.ebscohost.com/Login.aspx?group=bsi&authtype=ip,uid&profile=bsi

Econlit (EBSCO) http://search.epnet.com/login.asp?profile=web&defaultdb=ecn

EconLit (OCLC)

Hospitality & Tourism Index (EBSCO)

Regional Business News (EBSCO)


Realfag, teknologi AccessScience

American Society of Civil Engineers (ASCE)

Emerald Insight

IEEExplore http://www.ieee.org/ieeexplore

Ingenta Connect http://www.ingentaconnect.com/

Knovel Library

Source OECD


Biofag

Biological Abstracts (OVID)

BioOne Online Journals


Fiskerifag, akvakultur

ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstract

Oceanic Abstracts


Informatikk

Engineering Village 2 - Compendex http://www.engineeringvillage2.org/

Engineering Village

Computer Source (EBSCO)


Kjemi

ACS Publications

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry


Landbruk

Agricola (OCLC)

Cab (OVID)


Matematikk

American Mathematical Society (AMS)

MathSciNet


Medisin, helse og sosialfag BioMed Central

Emerald Insight

Cinahl (EBSCO)

Cinahl (OVID) http://gateway.ut.ovid.com/gw2/ovidweb.cgi?QS=s2ZUheGyprc7Jvm3asCs/pW9aVn6C3g8NxjXRpDTpEI0yb0X26uK+amRi84oage4f4MoYpY=_ZFtfMk4lSg3LvGrq ??

Health Source: Nursing/Academic (EBSCO)

PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=bibsys

SveMed+ http://micr.kib.ki.se/netahtml/arti.html


Cochrane Collection

Cochrane About The Cochrane Collaboration

Cochrane Central Register of Controlled Trials

Cochrane Database of Abstracts of Reviews of Ef...

Cochrane Database of Methodology Reviews

Cochrane Health Technology Assessment Database

Cochrane Methodology Register

Cochrane NHS Economic Evaluation Database

Cochrane Systematic Reviews


Medisin

Medline (OVID) http://gateway.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&MODE=ovid&PAGE=main&D=medx&NEWS=n

Medline (OCLC) http://firstsearch.oclc.org/FSIP?dbname=Medline&done=referer

Medline (EBSCO)


Laboratoriefag, farmakologi, farmasi

Clinical Pharmacology (EBSCO)

Embase (OVID)


Fysioterapi, ergoterapi, andre terapier

Amed (OVID)


Sosiale problemer, sosialpolitikk, velferdstiltak

Social Work Abstracts (OVID)


Sykepleie

Cinahl (EBSCO)

Cinahl (OVID)

Health Source: Nursing/Academic (EBSCO)

Pre-Cinahl (EBSCO)


Prioritet 1Edit

Prioritet 2Edit

ØnskelisteEdit

Ønska funksjonalitetEdit

  • Kortare veg (færre klikk) til fulltekst
  • Fleire tilpassa sett av førehandsvalgte søkekjelder

LenkerEdit

  • Bibsys Mime
  • Langtidsplan
  • Kravspesifikasjon
  • Statistikk for bruk
  • Rekneark over alle registrerte databasar fordelt på institusjonane

NB: DETTE ER EI HEILT UOFFISIELL TEST-SIDE FOR EIN EVENTUELL Mime-Wiki