FANDOM


Core
Tutorial

CORE (Comprehensive Online Research Education) Purdue University Libraries

  • Relativt tiltalende grafisk (Flash)
  • Delvis konstruert etter "tre-trinnsrakett"-modellen (egne bokser med lenker og mer informasjon), men burde vært gjennomført i mye større grad
  • En del interaktive elementer: Concept Map Generator og Tidskalkulator
  • Altfor mye tekst
  • Uoversiktlig: 11 moduler
  • Vanskelig å vedlikeholde

På nettetEdit

CORE