FANDOM


Faglege databasar er kjelder som innheld kvalitetssikra informasjon.

Databasar kan vere opne eller kommersielle.

Nokre er referansedatabasar, og viser berre kvar du kan få fatt i informasjonen.

Andre er fulltekstdatabasar, og inneheld heile artiklar som du kan lese der og då.

Denne artikkelen er ei spire. Du kan vere FLINK og hjelpe til med å utvide han.
Sjå òg: Oversyn over spirer.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki