FANDOM


Faglege databasar er kjelder som innheld kvalitetssikra informasjon.

Databasar kan vere opne eller kommersielle.

Nokre er referansedatabasar, og viser berre kvar du kan få fatt i informasjonen.

Andre er fulltekstdatabasar, og inneheld heile artiklar som du kan lese der og då.

Denne artikkelen er ei spire. Du kan vere FLINK og hjelpe til med å utvide han.
Sjå òg: Oversyn over spirer.