FANDOM


"Digital kompetanse skal bygge bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne, og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte for aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv." - Nytt 5-årsprogram for digital kompetanse

  • Dimensjon 1: Ferdigheter i bruk av IKT
  • Dimensjon 2: IKT brukt i ulike fagområder
  • Dimensjon 3: Læringsstrategier. Meta-kognitive evner.
  • Dimensjon 4: Kulturell kompetanse, digital dannelse

Vox delar digital kompetanse i:

  • Funksjonell mestring
  • Strukturell forståelse
  • Strategisk kompetanse

På nettetEdit

  • ITU
  • Tidsskriftet Digital kompetanse
  • SAFT - Safety, Awareness, Facts and Tools – "er et all-europeisk prosjekt som har som mål å fremme sikker bruk av internett blant barn og ungdom.SAFT ønsker å lære barn og tenåringer hvordan de reduserer ”risikoadferd” og er ansvarlige internettbrukere".