FANDOM


"Digital kompetanse skal bygge bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne, og den kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte for aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv." - Nytt 5-årsprogram for digital kompetanse

  • Dimensjon 1: Ferdigheter i bruk av IKT
  • Dimensjon 2: IKT brukt i ulike fagområder
  • Dimensjon 3: Læringsstrategier. Meta-kognitive evner.
  • Dimensjon 4: Kulturell kompetanse, digital dannelse

Vox delar digital kompetanse i:

  • Funksjonell mestring
  • Strukturell forståelse
  • Strategisk kompetanse

På nettetEdit

  • ITU
  • Tidsskriftet Digital kompetanse
  • SAFT - Safety, Awareness, Facts and Tools – "er et all-europeisk prosjekt som har som mål å fremme sikker bruk av internett blant barn og ungdom.SAFT ønsker å lære barn og tenåringer hvordan de reduserer ”risikoadferd” og er ansvarlige internettbrukere".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki