FANDOM


FLINK: Fleksibel informasjonskompetanseEdit

Denne rettleiinga vil i stor grad vere brukarstyrt. Målet er at studenten sjølv skal kunne utvikle kompetanse på dei områda han meiner er sentrale i informasjonskompetanse.

Informasjonskompetanse blir ofte definert slik:

Studenten skal:

  • Lære å formulere og presisere informasjonsbehovet sitt
  • Forstå nytta av relevant og fullstendig informasjon
  • Identifisere høvande verkty for informasjonssøking
  • Utvikle effektive søkestrategiar
  • Bruke ulike informasjonsressurser, tradisjonelle og elektroniske
  • Vurdere informasjonen kritisk
  • Tileigne seg informasjon og tilrettelegge den for eigne behov
  • Bruke informasjon på ein etisk forsvarlig måte

Rettleiinga er eksperimentell, og tek utgangspunkt i erfaringar med prosjektarbeid innan informasjonskompetanse.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki