FANDOM


HovudretningslinerEdit

Du treng ikkje læra kvar einaste regel utanboks før du deltek! Likevel er det lurt å ta ein kikk, ettersom reglane kan hjelpa deg til å skriva gode artiklar i Wiki-stilen.

  • Skriv objektivt. Artiklane skal vera nøytrale og representera ulike synspunkt på ein rettferdig måte.
  • Ikkje bryt opphavsretten. FLINK er eit fritt tilgjengeleg informasjonskjelde som er gjeve ut under en:GNU Free Documentation License. Å leggja inn innhald som bryt opphavsretten kan føra til rettslege problem.
  • Respekter andre. Bidragsytarane til FLINK kjem frå ulike bakgrunnar og har mange ulike synspunkt. Samarbeid og respekt er viktig for at prosjektet vårt skal lukkast.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki