FANDOM


Logo
Tutorial

InfoSkills: Online Information Literacy Tutorial University of Newcastle (AUS)

  • 5 moduler: Planning for research, Finding Information, Evaluating Information, Writing and Plagiarism og Using information ethically
  • Omarbeidet og relansert i 2004 med flott grafisk grensesnitt
  • Relativt korte tekster, ingen scrolling
  • Korte quizzer med umiddelbar tilbakemelding
  • Følger tre-trinnsrakett-modellen nokså bra
  • Ikke problemorientert, tar ikke utgangspunkt i studentens situasjon
  • Lite interaksjon til tross for quiz

LenkerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki