FANDOM


Logo
Tutorial

LOTSE (Library Online Tour and Self-Paced Education) Universitäts- und Landesbibliothek Münster

  • Fagspesifikk
  • To brukernivåer: Anfänger & Experte
  • Svært grundig: sju moduler
  • Korte sekvenser
  • Inneholder noen få animerte sekvenser, f.eks. om booleske operatorer
  • Svært godt dokumentert
  • Godt mottatt, mye brukt
  • Svært tekstbasert
  • Ikke problemorientert
  • Lite oversiktlig: Det store omfanget gjør navigasjonen kompleks

På nettetEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki