FANDOM


Logo
Tutorial

LOTSE (Library Online Tour and Self-Paced Education) Universitäts- und Landesbibliothek Münster

  • Fagspesifikk
  • To brukernivåer: Anfänger & Experte
  • Svært grundig: sju moduler
  • Korte sekvenser
  • Inneholder noen få animerte sekvenser, f.eks. om booleske operatorer
  • Svært godt dokumentert
  • Godt mottatt, mye brukt
  • Svært tekstbasert
  • Ikke problemorientert
  • Lite oversiktlig: Det store omfanget gjør navigasjonen kompleks

På nettetEdit