FANDOM


Logo
Tutorial

NetTrail University of California Santa Cruz

  • Seks korte, oversiktlige sekvenser
  • En del interaktive element, men stort sett begrensa til quiz-format, f.eks.: You Choose (om kildevalg) og Keyword Trail
  • Korte videosnutter om søk i katalogen
  • Åpen lisens
  • PRIMO Site of the Month September 2005
  • Enkelte tekster blir for lange
  • Ikke problemorientert

LenkerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki