FANDOM


Collib
colLib har litteratur om:
Wikipedia
Nynorsk Wikipedia har stoff om:
Wikipedia
Wikipedia har stoff om:
Citeulike
CiteULike has literature on:

RSS er ei XML-dialekt basert på RDF (Resource Description Framework) som vert brukt til å vidareformidle utdrag av innhald frå ei nettside.

RSS stod opphavleg for Rich Site Summary, ein teknologi utvikla av Netscape i 1999. Netscape såg føre seg å nytte RSS for at kundane skulle abonnere på innhald. RSS vart først ein suksess etter at Dave Winer og det amerikanske firmaet UserLand nytta teknologien i sine såkalla bloggar. Etter kvart vart teknologien standardisert gjennom W3C.

Fleire tidsskrift tilbyr nyhendelister som RSS. Desse kan overvakast gjennom blogglesarar som Bloglines, Thunderbird eller Google Reader.

Døme på RSSEdit

  • colLib RSS: dei nyaste postane hausta inn av colLib

Denne artikkelen brukar stoff frå den nynorske wikipediaen. Du kan vere FLINK og hjelpe til med å utvide han.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki