FANDOM


Etter kva for eit stadium du er på i prosessen vil ulike søkestrategiar høve til ulike informasjonsbehov.

Ofte vil du søkje så vidt så mogeleg, eller så snevert som råd.

Strategiar for vide søk:

  • Søk på synonym og nærsynonym
  • Bruk den logiske operatoren OR

Strategiar for innsnevring:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki