FANDOM


Logo
Tutorial

SWIM er ei dansk veiledning i informasjonskompetanse.

SWIM byggjer på teoretikaren Carol Kuhlthau. Swim består av eit rollespel, der brukaren blir stilt overfor ulike problemstillingar undervegs, og fem konkrete informasjonsmodular.

Informasjonsmodulane blir brukt av UBB i prosjektet Gode informasjonssøk til oppgaveskriving.

I 2006 kom SWIM med ny versjon.

VurderingEdit

 • Rollespelet er svært spennande med tanke på pedagogisk tilnærming. Byggjer på Kuhlthaus modell, og set studenten i sentrum
 • Interaktiv, problemorientert og motiverande
 • Kreativ og illustrerande bruk av multimedia, skaper realistisk kontekst
 • Svært godt dokumentert
 • Fungererer som stand-alone-applikasjon, men er i tillegg lagt til rette for praktisk undervisning
 • Dei første evalueringane frå studentene er positive
 • Ser ut til å være postitiv til at andre institusjoner bruker og tilpasser veiledninga
 • Vinnar av “Det gyldne snit” på Forskningsnettets konference 2005
 • Sekvensane kan virke omstendelige og unødig lange
 • Lite valfridom i navigasjonen, mange praktiske veiledninger er "låst inne" i lengre sekvensar. Vanskeleg å finne tilbake til praktiske råd og tips.
 • Dei påfølgjande informasjonsmodulane er mindre spennande
 • Tung å halde ved like

På verdsvevenEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki