FANDOM


Logo
Tutorial

SWIM er ei dansk veiledning i informasjonskompetanse.

SWIM byggjer på teoretikaren Carol Kuhlthau. Swim består av eit rollespel, der brukaren blir stilt overfor ulike problemstillingar undervegs, og fem konkrete informasjonsmodular.

Informasjonsmodulane blir brukt av UBB i prosjektet Gode informasjonssøk til oppgaveskriving.

I 2006 kom SWIM med ny versjon.

VurderingEdit

 • Rollespelet er svært spennande med tanke på pedagogisk tilnærming. Byggjer på Kuhlthaus modell, og set studenten i sentrum
 • Interaktiv, problemorientert og motiverande
 • Kreativ og illustrerande bruk av multimedia, skaper realistisk kontekst
 • Svært godt dokumentert
 • Fungererer som stand-alone-applikasjon, men er i tillegg lagt til rette for praktisk undervisning
 • Dei første evalueringane frå studentene er positive
 • Ser ut til å være postitiv til at andre institusjoner bruker og tilpasser veiledninga
 • Vinnar av “Det gyldne snit” på Forskningsnettets konference 2005
 • Sekvensane kan virke omstendelige og unødig lange
 • Lite valfridom i navigasjonen, mange praktiske veiledninger er "låst inne" i lengre sekvensar. Vanskeleg å finne tilbake til praktiske råd og tips.
 • Dei påfølgjande informasjonsmodulane er mindre spennande
 • Tung å halde ved like

På verdsvevenEdit