FANDOM


Safari
Tutorial

SAFARI Open University

  • Sju omfattende moduler
  • En del interaktive øvinger, for eksempel lokalisering av kilder
  • Litt for tekstbasert, lange tekster
  • Noe mangelfull navigasjon (uklare menyer, mangler neste-knapp)
  • Svært biblioteksentrert
  • Lite interaktiv
  • Ikke problemorientert


LenkerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki