FANDOM


tutorial logo
Tutorial

VIKO: veien til informasjonskompetanse, er eit kurs i informasjonskompetanse utvikla av UBIT, NTNU.

Rettleiinga er inspirert av amerikanske MERLIN, og er utgjeven under ein Creative Commons-lisens.

VurderingEdit

 • Fin introduksjonsvideo
 • God navigering: menyar og stiar på alle sidene
 • Innhaldsrikt: Kurset har sju modular: Problemformulering, Informasjonskilder, Finne bøker, Finne artikler, Bruke internett, Kildekritikk, Skrive oppgave
 • Ein del interaktive element, mellom anna quiz. Quizzane er til dels integrert som valsituasjonar i forløpet, sjå t.d. Informasjonskilder>> Test deg selv
 • Studenten kan hoppe over sekvensar
 • Stort sett enkle formuleringar, forståeleg og konsekvent terminologi
 • Inneheld ein del praktiske rettleiingar: Atekst, Bibsys, Norart, Google
 • Svært gode oppgåver i Kildekritikk-modulen (troverdighet, objektivitet, nøyaktighet, egnethet)
 • I liten grad problemorientert
 • Enkelte tekstar blir for lange
 • Tradisjonell quiz blir ikkje automatisk retta, du må jamføre svara dine med fasiten

På verdsvevenEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki